Publications

Openbaar eindrapport Pig Power project : nieuwe toepassingen voor nevenstromen uit de varkens verwerkende industrie

Aarsen, W.; Thors, M.; Meeusen, M.J.G.; Elbersen, H.W.; v. Tienen, T.; Sengers, H.H.W.J.M.; Puister-Jansen, L.F.; Arend, R. van der; Mulder, W.J.

Summary

Eindrapportage van het "Pig Power" project, wat tot doel had: kennis genereren over en in de praktijk toepassen van verwaardingsopties voor bijproducten die vrijkomen in de varkensvleesketen door intensieve samenwerking met zowel afnemers als haar toeleveranciers van de varkensslachterij.