Publications

Training en onderzoek gaan hand in hand

Hijweege, W.L.

Summary

Onderzoek doen en mensen opleiden in ontwikkelingslanden werd vroeger gezien als twee verschillende dingen. Tegenwoordig gaat het steeds meer hand in hand. Dat laat bijvoorbeeld het lerende onderzoek zien in Oost-Afrika naar aanpassing aan klimaatverandering.