Publications

Terug naar de krulstaart

Zonderland, J.J.

Summary

Ongeveer de helft van alle gangbare varkensbedrijven in Nederland heeft te maken met staartbijten bij gespeende biggen of vleesvarkens. Staartbijten is een complex probleem. Door het verstrekken van effectief hokverrijkingsmateriaal kan staartbijten sterk worden teruggedrongen en dus ook de noodzaak om de staarten van jonge biggen te couperen. Effectief verrijkingsmateriaal is echter in de praktijk vaak moeilijk in te passen.