Publications

Lesmateriaal Mondiale Voedselzekerheid : de basisfactoren in beeld gebracht

Lövenstein, H.M.

Summary

Het resultaat van dit projectis een onderwijsmodule over mondiale voedselzekerheid op basis van visueel aantrekkelijke computergraphics. De graphics maken de achtergronden rondom dit complexe vraagstuk toegankelijk en inzichtelijk voor een brede groep studenten