Publications

Investeren in landschap vraagt om sterk lokaal bestuur

Overbeek, M.M.M.; Graaff, R.P.M. de; Selnes, T.

Summary

Onder het motto landschappelijk verantwoord ondernemen zoekt de rijksoverheid naar nieuwe financie-ringsvormen voor het landschap, namelijk bij particulieren. In vier voorbeeldgebieden ”Investeren in landschap” hebben lokale partijen hiervoor plannen ontwikkeld. Niet alleen de betrokkenheid van burgers is blijkt daarvoor belangrijk maar ook hoe het proces wordt georganiseerd. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft de ervaringen vergeleken en ziet een aantal belangrijke slagingsfactoren.