Publications

Evaluatie van de CIGR methode voor de bepaling van het ventilatiedebiet uit stallen

Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

Summary

In this study the calculation method used by the CIGR to determine the ventilation rate from animal houses (CO2 mass balance method) was evaluated with measurement data for different animal categories.