Publications

Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

Heijden, P.G.M. van der; Poelman, M.; Bosma, R.

Summary

In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater te meten om hiermee bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij certificering van kwekerijen te kunnen adviseren. De effecten van de kwekerijen op het milieu vormen een onderdeel van de certificering en dienen door de kwekerijen geregeld gemeten te worden. In dit artikel wordt verslag gedaan van de resultaten van deze studie.