Publications

Oproep; Kerngebieden voor weidevogels, wat brengt dat ons?

Melman, T.C.P.; Sierdsema, H.; Teunissen, W.; Schotman, A.G.M.

Summary

Ondanks de inspanningen in de afgelopen decennia gaan de Nederlandse weidevogels in aantal gestaag achteruit. Momenteel wordt overwogen het weidevogelbeleid te focussen op zogenaamde weidevogelkerngebieden. De gedachte is dat met een concentratie van inspanningen meer is te bereiken dan met een 'verdunde' inzet op een groot areaal. Bij de realisatie ervan moet evenwel een aantal vragen worden beantwoord. Welke gebieden zouden in aanmerking komen? Welk deel van de populatie zou ermee worden veiliggesteld en hoe pakt het voor de verschillende soorten uit? Welke rol spelen terreinbeheerders en agrariƫrs daarin? In dit artikel wordt een verkenning uitgevoerd met als doel om de discussie over dergelijke vragen te bevorderen