Publications

Een nieuwe, eenvoudige manier om de bodemkwaliteit van natuurgebieden te bepalen

Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Frissel, J.Y.; Wegman, R.M.A.

Summary

Voor het bereiken van de natuurdoelen in Habitatgebieden en beheertype-gebieden is het daarom van belang informatie te hebben over de milieukwaliteit. Daarmee kan beoordeeld worden in hoeverre de gestelde doelen realistisch zijn, en kan een schatting worden gemaakt van de investeringen die het vergt om de milieukwaliteit op orde te brengen. Die informatie kan worden verkregen door het nemen en analyseren van bodemmonsters. Dat is echter kostbaar. Onze methode gaat uit van indicatorwaarden voor plantensoorten en ranges van voorkomen van vegetatietypen gebaseerd op veldmetingen. De toepassing die we hier als voorbeeld geven voor de provincie Gelderland is ook te gebruiken voor andere gebieden.