Publications

Turkse boer gaat grote trap beschermen

Koopmanschap, E.M.J.

Summary

Als kandidaat-lid van de Europese Unie moet Turkije al gaan voldoen aan Europese richtlijnen als de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitarichtlijn (VHR). Het ministerie van EL&I ondersteunt Turkije bij implementatie van Europees beleid.