Publications

Onderzoek naar het gebruik van social media in het agrarisch bedrijfsleven en het groene onderwijs

Derkx, M.P.M.; Looman, B.H.M.

Summary

Dit rapport doet verslag van een studie naar het gebruik van social media in het agrarische bedrijfsleven en in het groene onderwijs. Naar aanleiding van deze studie worden aanbevelingen gedaan voor mogelijke toepassingen van social media in het onderwijs, met daarbij expliciet aandacht voor interactie met het agrarische bedrijfsleven.