Publications

Website Kenniscentrum Eikenprocessierups

Vliet, A.J.H. van

Summary

Het doel van het Kenniscentrum Eikenprocessierups is de ecologische en sociaal-economische effecten van de eikenprocessierups te verkleinen of te voorkomen door: •De kennis over de eikenprocessierups te vergroten en beschikbaar te maken; •Kennis over de actuele en verwachte ontwikkelingen van de eikenprocessierups te communiceren zodat betrokkenen tijdig kunnen inspelen op de ontwikkelingen; •Communicatie en samenwerking tussen overheden, wetenschappers en gebiedsbeheerders te vergroten. Het Eikenprocessierups Kenniscentrum voert de volgende activiteiten om deze doelen te realiseren: •Een extranet onderhouden dat de betrokkenen een online platform biedt waar informatie uitgewisseld kan worden. •Monitoren van de ontwikkeling en de mate van aanwezigheid van de eikenprocessierups. •Publiceren van actuele en verwachte ontwikkelingen van de eikenprocessierups op diverse podia. •Onderzoek doen naar de verschillende aspecten van de eikenprocessierups.