Publications

De stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart gebracht met satellietbeelden

Klok, E.J.; Schaminée, S.; Duyzer, J.; Steeneveld, G.J.

Summary

Omdat Nederland geen megasteden kent, zou men verwachten dat het aantal stedelijke hitte-eilanden gering is. Satellietbeelden van de oppervlaktetemperatuur in Nederland laten echter een ander beeld zien. Deze beelden opgenomen tijdens de hittegolfperiode in 2006, laten zien dat bijna elke stad in Nederland te maken heeft met een hitte-eiland effect