Publications

Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, M. van

Summary

De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij het uitwerken van plannen voor de korte en langere termijn. Kernpunten voor de sociale Moestuin Sliedrecht zijn in de visie van bestuursleden en sympathisanten: Ontmoeten centraal, duurzaam en kostenneutraal en een centrumfunctie in de gemeenschap voor collectieve voedselproductie. Het onderzoek gaat uit van twee ontwikkelingen: de inrichting en exploitatie van de moestuin an sich en de omgeving waar de tuin onderdeel van uitmaakt. Op langere termijn zijn er mogelijkheden om tuin en omgeving tot een lommerrijk park te integreren waarbij een rol voor de gemeente is weggelegd. De Sociale Moestuin zelf staat voor de exploitatie van de tuin en kan haar sociale rol invullen door mensen samen te brengen, met elkaar te tuinieren en via het organiseren van diverse aanverwante activiteiten de sociale cohesie te versterken. Aandachtspunten voor de kortere termijn vragen om een slagvaardige organisatie en evenredige taakverdeling onder bestuursleden en vrijwilligers, samenwerking met buren en organisaties, een attractieve inrichting van de tuin, en het benutten van de diversiteit aan mogelijkheden voor productie, afzet en verkoop van producten.