Publications

Beekdalbreed Hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’

Verdonschot, P.F.M.; Besse, A.A.; Brouwer, J.H.F. de; Eekhout, J.P.C.; Fraaije, R.

Summary

Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. In 6 beekdalbreed uitgevoerde hermeanderingsprojecten en in 7 projecten, waarbij dood hout is ingebracht, is onderzocht welke hydrologische, morfologische, terrestrisch- en aquatisch-ecologische effecten optraden.