Publications

Validatiemetingen kantdoppen ten behoeve van het driftmodel IDEFICS

Stallinga, H.; Zande, J.C. van de; Velde, P. van

Summary

Ter beperking van de drift is het verplicht met veldspuiten de buitenste 14 m van het veld te spuiten met driftarme spuitdoppen en een driftreducerende kantdop. Om het effect van kantdoppen op de depositie ‘over de rand van het gewas’ en de drift te meten zijn enkelsdopsbespuitingen en driftmetingen uitgevoerd. De drift van 15 kantdoppen (02 en 04 grootte) werd gemeten en vergeleken met de standaard spleetdop TeeJet XR 110.04 en de BCPC grensdop Fijn/ Midden de Lurmark 31 - 03 - F110