Publications

Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, H.H.A. de; Nieuwpoort, D. van; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, F.A.N. van

Summary

Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en afkomstig zijn uit een groot gebied. Naast het verzamelen van gegevens zijn CS-projecten ook geschikt voor publiekseducatie over wetenschap en ecologische onderwerpen. Het betrekken van scholen kan daarom ook een bijdrage leveren aan het verzamelen van gegevens en een goede manier bieden om kinderen kennis te laten maken met wetenschap.