Publications

Bloedgroepen bij rundvee. Deel 2: Verschillen tussen zwartbont en roodbont

Oldenbroek, J.K.; Buys, J.

Summary

In het vorige nummer is uiteengezet wat bloedgroepen zijn en dat met bloedgroepen erfelijke verschillen en overeenkomsten tussen rassen aangetoond kunnen worden. In 1993 heeft John Bruin de verschillen tussen zwartbonte en roodbonte runderen onderzocht. Dit is het laatste onderzoek geweest dat met bloedgroepen is uitgevoerd.