Publication details

Summary

In de afgelopen decennia is het aantal bruinvissen dat aanspoelt op de Nederlandse stranden toegenomen. Om te bepalen of gehalten aan contaminanten in aangespoelde bruinvissen wijzen op mogelijke effecten op de gezondheid van deze bruinvissen, zijn een aantal specifieke aspecten in dit rapport benoemd. Zo is spekdikte een maat voor de gezondheid van de bruinvis. Het onderzoek is verricht aan de hand van aangespoelde pasgeboren en jonge bruinvissen uit Nederland en Denemarken