Publications

Factsheets Kader Richtlijn Mariene Strategie - Antwoorden op veel gestelde vragen in het gebiedsproces

Slijkerman, D.M.E.; Jongbloed, R.H.; Tamis, J.E.; Wal, J.T. van der

Summary

In de Nederlandse Mariene Strategie zijn het Friese Front en de Centrale Oestergronden genoemd als zoekgebieden voor beschermingsmaatregelen voor de zeebodem en de fauna die daar leeft. In het proces omtrent het vaststellen van de maatregelen is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan, en kennis ontwikkeld. Deze rapportage biedt toegankelijke samenvattingen van wetenschappelijke kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan en eerder is beschreven in omvangrijke rapportages. Het Friese Front ligt zo’n 50 kilometer ten noordwesten van de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.