Publications

Risico's van anticoagulantia rodenticides voor niet-doelsoorten en predatoren : een scan van beschikbare kennis in Europa en analyses in roofvogels uit Nederland

Brink, N.W. van den

Summary

Knaagdierpopulaties kunnen zich lokaal ontwikkelen tot zeer hoge dichtheden en kunnen op deze manier een groot maatschappelijk probleem veroorzaken. Al eeuwen lang worden knaagdierplagen geassocieerd met de uitbraak van ziektes (waaronder de zwarte pest), maar ze kunnen ook economische schade toebrengen. Hierbij valt te denken aan het opeten en bederven van voedselvoorraden, transmissie van ziekteverwekkers tussen bijvoorbeeld boerderijen, terwijl tegenwoordig het knagen aan bedradingen e.d. ook een relevant probleem is. Het gedrag van deze dieren en het feit dat ze zeer snel in populatieomvang kunnen toenemen, maakt dat de bestrijding van knaagdieren continu aandacht behoeft. Er zijn verschillende methodes om knaagdieren te bestrijden.