Publications

Blaarkopfokplan voor de toekomst : ras van het jaar

Oldenbroek, J.K.; Faber, J.H.; Wieringa, R.

Summary

Eind 2013 heeft de SZH met de blaarkopbestuurders een strategiedag gehouden. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan een goed en doelgericht fokplan. Onlangs is de Landelijke (Fok)-Commissie begonnen het fokplan uit te werken.