Publications

Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank

Hoving-Bolink, A.H.; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H.; Zuidberg, C.A.; Hulsegge, B.; Woelders, H.; Hiemstra, S.J.

Summary

In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.