Publications

Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited

Rutgers, M.; Schouten, T.; Bloem, J.; Dimmers, W.J.; Eekeren, N.J.M. van; Goede, R.G.M. de; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Keidel, H.; Korthals, G.W.; Mulder, C.; Wattel-Koekkoek, E.J.W.

Summary

Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf deskundigen in de bodemkunde, de bodemecologie en het agrarische bodemadvies. De indicatoren zijn ook bruikbaar voor metingen van het Natuurlijk Kapitaal van de bodem en om praktische instrumenten te ontwerpen waarmee het lokale bodembeheer en de gebiedsinrichting ondersteund kunnen worden.