Publications

Waterberging in Het Waterrijk : scenarioberekeningen naar piekberging en voorraadberging als opmaat voor een module voor anticiperend waterbeheer

Jansen, P.C.; Massop, H.T.L.; Veldhuizen, A.A.; Mulder, M.H.; Kwakernaak, C.

Summary

RichWaterWorld is een netwerk van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven dat onderzoek doet naar innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. Basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding voor de komende twee weken wordt berekend en preventieve maatregelen worden voorgesteld. Het model wordt getoetst in Het Waterrijk, een gebied voor piekberging en voorraadberging in Park Lingezegen ten zuiden van Arnhem.