Publications

Omvang van het Nederlandse bos- en houtcomplex : Productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid in 2010-2012

Silvis, H.J.; Verhoog, A.D.; Voskuilen, M.J.

Summary

Deze notitie raamt de economische betekenis van en werkgelegenheid in het Nederlandse bos- en houtcomplex in de periode 2010-2012. Inzicht hierin is van belang om maatschappelijk gerichte initiatieven van het complex te kunnen beoordelen op hun economische effecten