Publications

Populatieanalyse Groninger Paard

Hoving, A.H.; Vernooij, Kelly; berg, Rozemarijn van den; Windig, Jack

Summary

We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische diversiteit en een gezonde populatie