Publications

Zonneparken en bodemafdekking : Trade-offs of win-win bij energieopwekking en bodemfuncties?

Kok, L.; Eekeren, N. van; Putten, W.H. van der; Born, G.J. van den; Schouten, T.; Rutgers, M.

Summary

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt en dat uit zich onder meer in een snelle opmars van grote grondgebonden zonneparken in landbouwgebieden. De milieueffecten van deze parken zijn nog maar weinig onderzocht. Vijf deskundigen geven hun visie op welke positieve en negatieve effecten op de bodem te verwachten zijn.