Publications

Buurtenergie in de Wildemanbuurt : Een verkenning naar de mogelijkheid om energie te halen uit GFT-afval afval in de Wildemanbuurt, Amsterdam

Rietveld, Mark; Lie, R.