Publications

Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland : analyse van eigenheid en eigenaarschap

Bock, Bettina; During, Roel; Dam, Rosalie van; Donders, Josine; Kruit, Jeroen; Pleijte, Marcel; Witte, David de

Summary

In onze dorpen is het heel gewoon: inwoners steken de handen uit de
mouwen. Met grote en kleine initiatieven zorgen ze ervoor dat hun dorp
vitaal en leefbaar blijft. Dat is altijd al zo geweest. Dorpen hebben hun
eigen feesten en evenementen. Buren zorgen voor buren. Zo doen we dat.
Sinds onze koning het begrip participatiesamenleving introduceerde,
is er veel aandacht voor het enorme zelforganiserende vermogen in de
dorpen. En hoe gewoon wij dat vermogen ook vinden, het is tegelijkertijd
ontzettend bijzonder. Want mensen komen en gaan, initiatieven in
dorpen blijven. Hoe kan dat?
Dit jaar viert de P10 haar 10-jarig bestaan. Net als vijf jaar geleden lieten
we een onderzoek doen. Dit keer stonden bewonersinitiatieven en de
leefbaarheid in dorpen centraal, de grote gemene deler in de P10. We
vroegen ons af wat bewoners beweegt en hoe zij naar hun leefbaarheid
kijken. En we probeerden te achterhalen hoe wij als P10 het zelforganiserend
vermogen kunnen stimuleren en benutten in ons streven naar een
vitaal platteland.