Publications

Nederlands Xylella-onderzoek leidt tot meer kennis

Bonants, P.J.M.; Wolf, J.M. van der

Summary

Wageningen Plant Research heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar Xylella fastidiosa. Zo is een aantal bomen en planten kunstmatig besmet om te zien in hoeverre de bacterie zich daain kan vermenigvuldigen en verspreiden.