Publications

Ontwikkeling van bodemdieren in de voor mosselzaadvisserij gesloten gebieden in de westelijke Waddenzee : Evaluatie na vier jaar monitoring (2015-2018)

Troost, Karin; Craeymeersch, Johan; Ende, Douwe van den; Es, Yoeri van; Asch, Margriet van; Stralen, Marnix van