Publications

De invloed van verdamping op zoetwaterlenzen in droge laaglandgebieden

America, I.; Zee, S.E.A.T.M. van der; Zhang, Chenming; Werner, Adrian D.

Summary

Veel van het gepubliceerde onderzoek naar zoetwaterbellen in de duinen en zoetwaterlenzen in het achterland richt zich op het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek laat zien dat processen in de onverzadigde zone en atmosfeer ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de verschijnselen in het verzadigde grondwater.