Publications

Onderzoek naar de waarden van hoogveen

Beek, Roy van

Summary

Ooit werd meer dan de helft van Nederland bedekt door veen. Van dat oerlandschap zijn nu nog maar enkele plukjes hoogveen over. Hoe gaan we daarmee om, en welke waarde hechten we aan hoogveen? Het is het onderzoeksterrein van Roy van Beek die als universitair docent verbonden is aan zowel de leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap als de leerstoelgroep Culturele Geografie aan de Wageningen Universiteit. Hij is tevens de eerste archeoloog die een aanstelling aan deze universiteit kreeg. Het tekent zijn interdisciplinaire aanpak. Geo.brief zocht hem op.