PhD defence

Dry fractionation for sustainable production of plant protein concentrates

PhD candidate ms. PJM (Pascalle) Pelgrom
Promotor prof.dr.ir. RM (Remko) Boom
Co-promotor dr.ir. MAI (Maarten) Schutyser
Organisation Wageningen University, Food Process Engineering
Date

Fri 6 March 2015 16:00 to 17:30

Venue Aula, gebouwnummer 362

Populaire samenvatting:

Peulvruchten zijn een duurzame bron van eiwitten welke in de industrie opgezuiverd worden voor toepassing in een scala van levensmiddelen. Echter, de huidige natte scheidingsprocessen kosten veel water en energie en verminderen de technologische eigenschappen van de eiwitten. In dit project is een droog scheidingsproces onderzocht dat peulvruchten, zoals erwt, kan fractioneren in eiwitrijke en zetmeelrijke fracties. Het proces voor erwt is gebaseerd op de ontsluiting van zetmeelgranules uit een matrix van eiwit door een opeenvolgende maal- en een scheidingsstap. Door analyse van de mechanische eigenschappen van de erwt en door optimalisatie van het droogscheidingsproces zijn richtlijnen opgesteld om de opbrengst en zuiverheid van de droge eiwitconcentraten te verhogen. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat, ondanks de lagere zuiverheid, de eiwitconcentraten interessante technologische eigenschappen hebben voor zowel vloeibare als vaste eiwitrijke producten, zoals bijv. hoog-eiwit drankjes of vleesvervangers.

Propositions

  1. Carbon partitioning between starch and fatty acids in Scenedesmus obliquus is caused by competition for a common carbon pre-cursor. (this thesis)
  2. A high photosynthetic efficiency during nitrogen starvation is more important than high oil contents, when screening for oleaginous microalgae. (this thesis)
  3. Biodiversity is important to inspire the science of the future.
  4. Technological bottlenecks should be solved by biological solutions.
  5. As long as meat replacers are called meat replacers they will never replace meat.
  6. To realize a sustainable economy, a change in habits is just as important as technological progress.