News

Dieren voorkomen zelden inteelt

Published on
May 4, 2021

De wijdverbreide aanname is dat inteelt slecht is vanwege genetische redenen en dat het onder alle omstandigheden moet worden vermeden. Uit een nieuwe metastudie van onderzoekers van de Universiteit van Stockholm en Wageningen University & Research blijkt dat er weinig steun is voor de opvatting dat dieren inteelt zoveel mogelijk mijden als ze de kans krijgen. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

De bevindingen vormen een oplossing voor het al lang bestaande debat tussen theoretische en empirische verwachtingen over of en wanneer dieren inteelt moeten vermijden. 'We pakken de 'olifant in de kamer' van inteeltvermijdingsonderzoeken aan door de wijdverbreide veronderstelling dat dieren inteelt zoveel mogelijk zullen vermijden, teniet te doen', zegt Alexander Kotrschal van Wageningen University & Research, een van de senior auteurs.

Honderden jaren van onderzoek

De studie biedt een synthese van verwante literatuur over het onderwerp en evalueert 139 experimentele studies bij 88 soorten, verspreid over 40 jaar onderzoek. Kotrschal: 'Samen honderden jaren onderzoek die we systematisch hebben geanalyseerd'.

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom dieren inteelt geen slecht idee vinden. Inteelt is misschien de beste optie in vergelijking met andere mogelijkheden, of misschien is de keerzijde niet al te groot. 'En soms kan inteelt zelfs voordelig zijn', zegt Kotrschal. 'Denk bijvoorbeeld aan dieren die volledig zijn aangepast aan hun lokale natuurlijke omgeving'.

Conservatiebiologie

De bevindingen van deze studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution, zullen verregaande implicaties kunnen hebben voor de conservatiebiologie. Partnerkeuze wordt in toenemende mate gebruikt in instandhoudingsprogramma's in een poging om ex situ (buiten de habitat) bedreigde diersoorten te behouden.

'Een primair doel van ex situ instandhoudingsinspanningen is het in stand houden van genetische diversiteit en over het algemeen wordt verwacht dat vrije partnerkeuze dit doel bereikt. Onze bevindingen dringen aan op voorzichtigheid bij de toepassing van partnerkeuze bij instandhoudingsprogramma's', zegt John Fitzpatrick van de Universiteit van Stockholm.‚Äč