Project

BIOCLAIMS

Het BIOCLAIMS project doet pogingen om nieuwe "biomarkers" te identificeren van de effecten van voeding en voedselcomponenten op de gezondheid, op basis van nieuwe biologische technologieën, in het bijzonder die van Nutrigenomics, welke zullen bijdragen aan wetenschappelijke grondslagen voor de hervorming van de Europese wetgeving inzake "Gezondheidsclaims voor levensmiddelen".

Bioclaims

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de website http://www.bioclaims.eu.