Project

Mangrove Capital: Benefits of mangrove restoration in Indonesia

Mangrove ecosystemen voorzien in leef- en kweekgebieden voor vele (shell) vissoorten, opslagplaats van koolstof, verwijdering van verontreinigende stoffen in water en bescherming van de kuststeden en landbouwgronden tegen golfklappen en kusterosie. Bijna 90% van de natuurlijke mangroves op Java zijn inmiddels verdwenen als gevolg van intensieve landbouw, houtkap, de aquacultuur en ontwikkeling van de infrastructuur. De Indonesische regering wil nu 100.000 ha mangroven herstellen op Java. Wetlands International is een project gestart, genaamd "Mangrove Capital", die de beste opties voor herstel gaat onderzoeken vanuit milieuoogpunt en technisch en sociaal-economisch perspectief. Als onderdeel van de dit project wordt door de Environmental Systems Analysis groep een inventarisatie van de diensten en de waarden van mangrove-ecosystemen gemaakt op basis van literatuuronderzoek en door het verzamelen van nieuwe informatie door lokale casestudies in Java, Indonesië.

Meer informatie

  • UK site
  • Mangrove Capital - Securing resilience through mangroves along vulnerable coasts (pdf)