Project

Effect of Urban Greenery on Indoor Environmental Quality (PhD Project)

Deze PhD studie heeft als doel om de invloed van stedelijk groen op het binnenmilieu te bepalen met behulp van het concept van ecosysteemdiensten. Sensor-gebaseerde fysieke meetsystemen zullen worden geïntegreerd met de meting van het menselijk welzijn op basis van de sociaal-economische waardering van ecosysteemdiensten (bijv. kwantificeren van effecten op energie- en gezondheidszorgkosten, en de perceptie van landschappelijke kwaliteit).

De onderzoeksresultaten bevorderen de ontwikkeling en het gebruik van sensorsystemen voor het meten en het aanpassen/regelen van de kwaliteit van het binnenmilieu op een effectieve en kostenefficiƫnte wijze.


Urban_490x330.jpg