News

Interview with LSP student Eva Duivenvoorden

Published on
February 12, 2020

Eva Duivenvoorden was interviewed for an online article on Beheren-is-vooruit-zien. (in Dutch only)

“Je kunt beter samen een doel bereiken dan per se je eigen portefeuille willen behouden.”
Eva Duivenvoorden studeert Spatial Planning aan de Universiteit van Wageningen. Voor haar masterscriptie doet ze verkennend onderzoek naar de inrichting van beheer in de G40 gemeenten, het netwerk van (middel)grote steden in ons land.
Wat ga je precies onderzoeken?
“De hoofdvraag van mijn scriptie is: Wat zien gemeenten als belemmeringen in hun huidige beleid en organisatie voor integraal beheer van de openbare ruimte? Het is een onderzoek naar hoe beheer bij gemeenten is georganiseerd. Wie zijn er betrokken? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar en hoe zijn die verdeeld? In een of in meer portefeuilles? Welke regels zijn er, welke gedachtegang heerst er? De publieke ruimte komt steeds meer onder druk te staan, ik ga kijken naar wat de transities die eraan komen doen met de uitvoering bij gemeenten.”