News

Frank van Langevelde nieuwe leerstoelhouder van de Wildlife ecologie en beheer-groep

Published on
January 16, 2020

Frank van Langevelde is benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder van de groep Wildlife Ecologie en Beheer van Wageningen University & Research. Deze groep stond voorheen bekend als de Resource Ecology-groep. Van Langevelde volgt prof. Herbert Prins op die op 31 oktober met pensioen ging. De benoeming geldt per 1 oktober 2019.

Prof. Frank van Langevelde (Oosterhout, 1968) studeerde Cultuurtechniek in Wageningen (cum laude) en promoveerde er ook. Hij onderzocht de effecten van fragmentatie van het habitat van boomklevers, een bosvogel die een groep diersoorten vertegenwoordigt die in kleine lokale populaties in landbouwgebieden leeft.

Zijn motivatie voor deze studie was zijn interesse in ecologische processen op landschapsschaal samen met de mogelijkheid om deze processen te modelleren en veldgegevens te verzamelen om deze modellen te testen. Als postdoc en onderzoeker werkte hij aan verschillende projecten in Burkina Faso, Kenia en Zuid-Afrika. In 2002 werd hij aangesteld als universitair docent bij de Wildlife Ecologie en Beheer (toen Resource Ecology) groep, gevolgd door een aanstelling als universitair hoofddocent in dezelfde groep. Sinds 2018 vervulde hij de functie van interim-leerstoelhouder. Hij is honorary research fellow van de Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. Hij is momenteel voorzitter van de Resource Modelling Association, een vereniging van onderzoekers op het raakvlak van wiskunde, milieuwetenschappen en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe dieren omgaan met stress

Frank van Langevelde doet onderzoek naar hoe dieren - vooral grote grazers - zich kunnen aanpassen aan stress (zoals onvoldoende voedsel of voedsel van lage kwaliteit, hoge of lage temperaturen, roofdieren of verstoring door mensen). Deze stress kan leiden tot zowel een toename als een beperking van de verplaatsingen van dieren, met gevolgen voor habitat- en dieetkeuze. Met zijn teamleden zal hij zich vooral richten op het verband tussen ‘Wildlife-ecologie’ en ‘natuurbeheer’. Veranderingen in landgebruik en klimaat bieden kansen, maar vormen ook een bedreiging voor wilde populaties en hun ecosystemen. Door empirisch en theoretisch onderzoek legt zijn team de basis voor een duurzaam beheer van deze populaties.

Frank van Langevelde

Frank van Langevelde