De duurzaamheid van nederlandse melkveehouderij systemen

Begeleider

Kees van Veluw (FSE Wageningen UR)

Introductie

Een student heeft reeds 7 melkveehouderij systemen (stalmelk, weidemelk, caring dairy, caring dairy bio, bio, bio-dynamisch en natuurlijk werken) vergeleken en gescoord op 12 meetbare duurzaamheidskenmerken (boer-, koe-, milieu- en samenlevings- indicatoren). De scoringsmatrix verdient echter een update en een verdere ontwikkeling.

Doelstellingen

De volgende vragen wachten op eenantwoord:

  1. Welke andere dan de huidige 12 duurzaamheidsindicatoren moeten ook opgenomen worden in de duurzaamheidsmatrix
  2. Hoe kunnen we de nieuwe indicatoren meetbaar maken (kwalitatief en/of kwantitatief)
  3. Hoe kunnen we matrix inzetten om de melkveehouderij in haar geheel meer duurzaam te maken?

Werkzaamheden

  • Literatuur onderzoek over zeer verschillende onderwerpen die duurzaamheid bepalen
  • Werken met een eenvoudig excel model
  • Houden van interviews

Opgedane ervaringen

  • Verslag schrijven
  • Interview technieken
  • Werken met een eenvoudig excel rekenmodel
  • (Kwalitatieve) informatie omzetten in een scorings meetlat