Een faire prijsopbouw van biologisch rundvlees

Begeleider

Kees van Veluw (FSE Wageningen UR)

Introductie

De prijs van biologische slachtkoeien is stevig gekoppeld aan die van gangbare slachtkoeien. De totstandkoming van de biologische toeslag is ondoorzichtig. Er is een gering aantal inkopers actief die de uitbetaling prijs bepalen. De inkopers maken bij de afrekening geen onderscheid tussen de gangbare prijs en de biologische toeslag. De exacte hoogte van de toeslag blijft daarom vaag. In het verleden is een aantal keer, vanuit de inkopers, een concrete toeslag per kwaliteitscategorie boven op de prijs van gangbaar slachtvee gecommuniceerd. Lang hield deze toeslag geen stand, bovendien is ook de gangbare prijs lastig eenduidig vast te stellen. Per saldo hebben veel biologische veehouders het idee een te geringe toeslag boven de gangbare prijs te ontvangen. Laat staan een prijs te ontvangen waarvan de meerkosten t.o.v. gangbaar vergoed worden, of die redelijk is ten opzichte van de prijs die verder in de keten wordt gerealiseerd.

Onderzoeksvragen

De Natuurweide, vereniging van biologisch melkveehouders, wil graag de volgende onderzoeksvragen beantwoord hebben:
 1. Wat is op dit moment het werkelijke verschil in uitbetalingprijs tussen biologisch- en gangbaar slachtvee
 2. Wat is het kostprijsverschil tussen biologische – en gangbaar gehouden slachtrunderen
 3. Wat zijn de meerkosten van de verwerking van biologische slachtkoeien
 4. Hoe komen we tot een eerlijke prijsbepaling van biologisch rundvlees

Werkzaamheden

 • Literatuuronderzoek
 • Interviews met partijen uit de gehele vleesketen (boeren-slachthuizen-handelaren-supermarkten)
 • Prijsberekeningen
 • Informatie verzamelen en verwerken

Opgedane ervaringen

 • Data verzamelen
 • Rekenmodellen opstellen
 • Literatuuronderzoek
 • Verslag schrijven