News

WUR werkt mee aan nieuw EU-project dat de veerkracht en kwaliteit van tomatenrassen moet vergroten

Published on
October 6, 2020

Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) sluiten aan bij het nieuwe EU-onderzoeksproject HARNESSTOM. In dit project bundelen veredelaars, onderzoekers en telers hun krachten, met als doel de veerkracht en kwaliteit van tomatenrassen te vergroten. Ook moet het project aantonen dat een grootschaliger inzet van genetische hulpbronnen noodzakelijk is voor de voedselveiligheid en voedselzekerheid, en waardevolle innovaties kan opleveren.

De tomaat is een schoolvoorbeeld van gewasdomesticatie: een veel geteelde en gegeten groente, maar met weinig genetische diversiteit en daardoor uitermate kwetsbaar voor opkomende ziekten en klimaatverandering. Gelukkig weten we een heleboel over het gewas en zijn er veel genetische hulpbronnen beschikbaar om die moeilijkheden te overwinnen.

Voedselveiligheid en -zekerheid

Het doel van het HARNESSTOM-project is aantonen dat een grootschaliger inzet van genetische hulpbronnen noodzakelijk is voor de voedselveiligheid en -zekerheid, innovatie kan opleveren en nuttig is voor alle stakeholders. HARNESSTOM borduurt voort op recente resultaten uit diverse door de EU gefinancierde projecten, die een grote verzameling van genetisch materiaal van tomaten hebben opgeleverd.

Deze schat aan informatie zal eerst worden verzameld, gecentraliseerd en genormaliseerd in een eenvoudig te doorzoeken en gebruiksvriendelijke database, aangepast aan verschillende soorten gebruikers. Vervolgens worden in het kader van het project vier programma's ontwikkeld ter voorbereiding op veredeling, om de grootste problemen in de praktijk aan te pakken:

  1. introductie van resistenties tegen belangrijke opkomende ziekten
  2. verbeteren van de tolerantie voor klimaatverandering
  3. verbeteren van de kwaliteit
  4. vergroten van de veerkracht van traditionele Europese tomaten met participatieve veredeling.

Snellere en efficiëntere voorbereiding op veredeling

Een bijkomend doel is een snellere en efficiëntere voorbereiding op veredelingsprogramma's voor eigenschappen die nodig zijn om op tijd goed te kunnen reageren op nieuwe problemen. Elk werkpakket wordt geleid door partners uit onderzoek en bedrijfsleven. Ook zijn twee ngo's betrokken om de verschillende stakeholders te vertegenwoordigen.

Er is een totaal budget van 8,07 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het HARNESSTOM-project. Hiermee wordt de komende vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van tomatenrassen die niet alleen veerkrachtiger zijn, maar ook beter van kwaliteit.

Verbetering resistentie tegen (opkomende) ziekten

Binnen het project gaat prof. dr. Yuling Bai (Plant Breeding, WUR) één werkpakket leiden, met de titel “Verbetering van de resistentie tegen (opkomende) ziekten”, gericht op de karakterisering van nieuwe resistentiegenen in wilde verwanten van tomaat en de toepassing daarvan in veredelingsprogramma's. Samen met dr. Mathieu Joosten (Fytopathologie, WUR) wordt de bladvlekkenziekte aangepakt, die wordt veroorzaakt door nieuwe stammen van de biotrofe schimmel Cladosporium fulvum.

Over HARNESSTOM

Het HARNESSTOM-project “Benutten van de waarde van de genetische hulpbronnen van tomaat nu en in de toekomst” is een samenwerkingsproject van vier jaar, dat op 1 oktober 2020 van start gaat. Het totale budget is 8,07 miljoen euro. Daarvan wordt 7,04 miljoen euro gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de EU, en de rest door de deelnemende bedrijven en de overheid van Taiwan. Projectcoördinator prof. Antonio Granell van het Spaanse staatsagentschap Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) heeft een interdisciplinair team samengesteld van deskundigen uit 22 partnerinstituten in zeven landen. Het innovatieproject is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven (kleine en grote veredelingsbedrijven, technologiebedrijven, telersverenigingen), ngo's, en academische instellingen.