Keynotes ORD2012

Plenary Keynote Speaker

Prof. dr. Wolff-Michael Roth, Lansdowne Professor, Applied Cognitive Science, University of Victoria, Canada

Learning Ecology and the Foreign/Intruder

Consistent with the two ways in which the title of this talk can be heard, the ecology of learning and the learning of ecology, this talk has two interrelated parts. In the first part, I ask the rhetorical question: “How any ecological system readies itself for the intruder?” Beginning with biological examples such as the introduction of the cane toad to Queensland, which are then developed into psychological examples where the learner is confronted with the unknown, I articulate the little attended to pathic dimensions of learning (adaptation). I discuss the fundamental problem that arises when a learner is to orient towards an unknown learning objective, which, precisely because it is unknown, the learner cannot orient to. In the second part of the talk, I reframe the issues of learning drawing on my research of students who design their own investigations during ecology units. Here, the learning problem is displaced, because teachers no longer pursue the fiction that learning can be pre-planned (similar to an ecology that attempts to get ready for an intruder it does not yet know). As students pursue their own questions and interests, and learning arises contingently in, from, and as their participation. (filmpje Michael Roth)

Parallel Keynote Speakers

Prof. dr. Sigrid Blömeke, Humboldt-Universität zu Berlin, Abt. Systematische Didaktik und Unterrichtsforschung

The complex ecology of teacher learning: Challenges of assessing teacher competencies

It is a challenge to assess the development of competencies in higher education on a large scale. To model and to measure academic competencies as well as their preconditions and effects in a valid and reliable way sets a high threshold for research methodology due to the inter- and intra-national diversity of programs, teaching and learning. A specific challenge in this context is the definition of an appropriate criterion (e.g. future job requirements) to evaluate the competencies.

In order to close the existing research gap, experts from different disciplines will work together in a newly started funding initiative „Modeling and measuring competencies in higher education (KoKoHs)“. They will network nationally and internationally for a joint multi- and interdisciplinary research program while integrating different methods.

In this talk, the goals and measures of this initiative are explained. Results of a first international large-scale assessment, the “Teacher Education and Development Study: Learning to Teach Mathematics (TEDS-M)”, carried out in 17 countries under the supervision of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA, also responsible for TIMSS and PIRLS), will be used in order to exemplify the challenges of such an enterprise.

An understanding of “competencies” as the latent cognitive and affective-motivational underpinning of performance, as defined by Weinert (2001), represents the theoretical framework of TEDS-M and KoKoHs. Competencies in this understanding include cognitive dispositions, that is academically gained knowledge, as well as motivational, volitional and social dispositions to apply the knowledge flexibly in different situations.

Prof. dr. Gert Biesta, Professor of Education, School of Education and Laboratory for Educational Theory, University of Stirling, UK

Onderwijs verleerd? Van ecologisch leren naar de wereldschool

Het is opvallend dat in veel landen de discussie over onderwijs en onderwijzen in toenemende ma te in termen van 'leren' wordt gevoerd. Ofschoon de opkomst van wat ik elders (Biesta, 2006) 'de nieuwe taal van het leren' heb genoemd een aantal belangrijke openingen heeft geboden – met name door de blik meer expliciet te richten op de activiteiten van diegenen waar het in het onderwijs uiteindelijk om draait – zijn er ook problematische kanten aan het 'ver-leren' van de discussie over onderwijs en onderwijzen.

Een van de belangrijkste problemen is dat de taal van het leren de aandacht lijkt te hebben afgeleid van vragen over doel en inhoud van het onderwijs en vragen over het specifieke karakter van de relaties tussen leerkracht en leerling. De leerkracht wordt daarmee meer en meer een procesbegeleider wiens taak het is om leren te ondersteunen en te bevorderen, en steeds minder iemand die iets radicaal nieuws in dat soort processen heeft in te brengen. Het 'ver-leren' van de discussie over onderwijs en onderwijzen heeft ook het zelfbeeld van de leerkracht beïnvloed en in sommige gevallen zodanig dat leerkrachten lijken te zijn verleerd waar het in onderwijs en onderwijzen echt om zou moeten gaan. In mijn keynote wil ik deze ontwikkelingen nader analyseren en er een aantal kritische kanttekeningen bij plaatsen. Ik zal daarbij niet alleen het expliciet kunstmatige karakter van onderwijs en onderwijzen benadrukken maar ook betogen dat leren zelf niet als een natuurlijk proces opgevat kan worden – als iets wat we niet niet kunnen doen – maar zowel voor degenen die leren als voor degenen die het leren willen bestuderen  pas zichtbaar kan worden op basis van normatieve oordelen over wat wenselijke verandering is.

Mijn bijdrage is in die zin een pleidooi om normatieve vragen weer meer expliciet op de agenda van onderwijsonderzoek en – praktijk te plaatsen. Wat dit meer concrete betekent laat ik zien door te reflecteren op het onderscheid tussen ecologisch leren en de idee van de 'wereldschool'.

Prof. dr. David Gough, Professor of Evidence Informed Policy and Practice, Institute of Education University of London (details later beschikbaar)

The ecology of evidence informed policy and practice: systematic research bridging research and practice.

Discussions about using evidence to inform policy and practice are often restricted to issues of how a certain type of evidence (such as experimental data) can be used to inform certain sorts of policy and practice questions (such as impact). This presentation will consider a broader perspective of the societal context of using research to inform decision making; for example, how different research questions may be of relevance to policy and practice and how different types of research findings might help address those questions. This includes user perspectives in setting research agendas, systematic reviews for different types of research question, the process of interpreting and applying research and the study of research to policy processes. Reference will be made to the work of the EPPI-Centre and the European Commission funded EIPPEE project.   

Filmpjes van de hieronder beschreven speeches vindt u op de pagina Opening en Keynote speeches.