News

Arjen Wals over leren voor duurzame ontwikkeling (UNESCO Master Class)

Published on
December 12, 2016

In de Masterclass-serie over duurzame ontwikkeling interviewt Anouschka Laheij UNESCO Chairs. In de vijfde aflevering van de online masterclass-serie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaat Prof. Arjen Wals, UNESCO-leerstoelhouder Social Learning for Sustainability, in op een aantal duurzame vraagstukken.

In het gesprek van 1 uur komen een veelheid vragen aan bod zoals: Wat voor type onderwijs, wat voor soort leerprocessen en leeromgevingen zijn nu bij uitstek geschikt om te breken met onduurzame waarden, routines, leefstijlen en systemen? Hoe kun je gedrag en mogelijkheden om duurzaam te handelen creëren die kunnen leiden tot een transitie naar een duurzamere wereld? Een wereld waarin alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in samenhang een plek krijgen.

Bekijk hieronder het volledige interview.

- Unfortunately, your cookie settings do not allow videos to be displayed. - check your settings