News

In Memoriam Guust de Vries

Published on
July 16, 2020

Op 27 juni jongstleden is Guust de Vries (1943) overleden. Guust studeerde Plantenveredeling en werkte vele jaren aan Wageningen Universiteit, onder andere bij de vakgroepen Plantenveredeling en Agrarische Onderwijskunde.

De vakgroep Agrarische Onderwijskunde, momenteel de leerstoelgroep Education and Learning Sciences, bood Guust in eerste instantie tijdelijk onderdak, maar dat beviel zowel Guust als de vakgroep zo goed, dat er een extra formatieplaats voor Guust werd gecreëerd. Guust bleek een uitstekend secretaris van de vakgroep, hij heeft de geschiedenis van de agrarische onderwijskunde in Wageningen en daarbuiten op onnavolgbare wijze gedocumenteerd.

Guust hield veel van de natuur. Vanaf 1983 fotografeerde hij wilde planten in Nederland. Die hobby resulteerde in het boek ‘Passie voor planten’. Zijn eigen foto’s van die planten gebruikte hij ook voor kaartjes naar collega’s, kaartjes met persoonlijke teksten, waaruit zijn betrokkenheid bij de toenmalige groep en collega’s spreekt. Deze passie verklaart mede waarom Guust een belangrijke medestander was bij de ontwikkeling van de natuur- en milieueducatie binnen Wageningen Universiteit.

In 1995 werd Guust adjunct-beheerder van de vakgroep Agrarische Onderwijskunde en speelde in die positie een centrale rol in de vakgroep. In 1998 werd de vakgroep in het kader van de grootschalige reorganisatie van de universiteit onverwacht opgeheven. Guust heeft er toen voor gekozen om een punt achter zijn werkzame leven te zetten. Hij was desondanks wel de persoon die de juridische afspraken van de universiteit inzake het Beta-convenant uitploos. Daaruit werd duidelijk dat de WUR contractuele afspraken had met betrekking tot de lerarenopleiding . Daardoor is Guust van grote betekenis geweest voor het uitstel van de definitieve opheffing van de vakgroep. Waar de leerstoelgroep Guust ook heel erg dankbaar voor is, is het feit dat hij -jaren na zijn afscheid- bereid was om de eerste zelfevaluatie van de Wageningse tweedegraads lerarenopleiding te schrijven, die later een van de ankers voor de huidige leerstoelgroep bleek te zijn.

Op de rouwkaart lazen we de woorden “Hij was er voor de mensen om hem heen”. Dat hebben de collega’s van Guust ook zo ervaren. Hij was een hartelijke en betrokken collega, die de tijd nam om naar je te luisteren en mee te denken.

Wij denken met respect terug aan Guust de Vries als dynamische kracht binnen de leerstoelgroep Agrarische Onderwijskunde.

Minny Kop, namens de medewerkers en oud-medewerkers van Education and Learning Sciences