News

Nieuw onderzoek naar doorstroom in de beroepskolom

Published on
January 27, 2021

Onlangs is door NRO een project met betrekking tot de doorstroom in de beroepskolom goedgekeurd. ELS zal dit onderzoek samen met Kohnstamm Instituut, IVA Onderwijs, Hogeschool Rotterdam, Da Vinci College en Terra gaan uitvoeren.

De beroepsonderwijsdomeinen Techniek en Groen kennen samenwerkingsverbanden waarbinnen vmbo- en mbo-programma’s geïntegreerd worden in versnelde doorlopende leerroutes om studenten met een relatief hoog cognitief niveau en een praktijkgerichte oriëntatie een alternatief leertraject te bieden naar het hbo. De onderwijsprogramma’s Talentontwikkeling Techniek (TOT-route) en het Groene Lyceum (hGL) zijn te typeren als voorlopers van vele andere experimentele doorlopende leerroutes.

Het project is onlangs door NRO, in het kader van de call Kortlopend Onderzoek, goedgekeurd en zal door ELS samen met Kohnstamm Instituut, IVA Onderwijs, Hogeschool Rotterdam, Da Vinci College en Terra worden uitgevoerd vanaf maart 2021 t/m augustus 2022.

In dit onderzoeksproject worden doorstroomgegevens en studiesucces van studenten in deze doorlopende leerroutes vergeleken met elkaar en met reguliere mbo4-trajecten en de havo-route en wordt gekeken naar onderliggende verklarende factoren. De resultaten vormen handvatten voor optimalisering van de doorstroom in de beroepskolom.