News

GEZOCHT: junior onderzoeker

Published on
September 22, 2020
Met wat voor besluiten en strategieën houden we de Nederlandse delta veilig en leefbaar op de lange termijn?

Wij zijn op zoek naar een junior onderzoeker (6 maanden voltijds) voor een onderzoek naar de rol van het Deltaprogramma in het aanjagen van vooruitziende beslissingen.

Dit onderzoek maakt deel uit van een door het NWO gefinancierd onderzoeksproject “Deciding on the New Delta”. Uit eerder onderzoek bleek het belang van vooruitziende beslissingen in het waterbeheer, waarbij toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering worden meegenomen in actuele investeringsbesluiten. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de zeesluis in Ijmuiden of het verduurzamen van een gemaal.
Hoe ver kijk je dan vooruit? Van welke toekomstscenario’s gaan overheden uit? Hoe ga je om met de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen? In het Nederlandse Deltaprogramma worden plannen gemaakt om Nederland te beschermen tegen overstromingen, zoetwatertekort en de gevolgen van extreem weer. Het doel is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken, en daarbij wordt gekeken tot aan het jaar 2100 en zelfs verder. Het Deltaprogramma steekt echter niet zelf de schop in de grond. De investeringsbeslissingen over dijken, waterberging of zoetwatervoorziening worden genomen door anderen: de rijksoverheid, de waterschappen, de gemeenten.
Een belangrijke vraag is dus in hoeverre en op welke manier het Deltaprogramma deze overheden aanzet tot het nemen van vooruitziende beslissingen.
Dit project kan corona-proof worden uitgevoerd en is gebaseerd op het afnemen van interviews en het analyseren van beleidsdocumenten. Dit onderzoek vindt plaats aan de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen University, onder begeleiding van Art Dewulf en Wieke Pot. Een mooie kans om mee te werken aan een actueel en relevant project en je onderzoeksvaardigheden aan te scherpen. En wie weet leidt het wel tot een mooi idee dat kan worden uitgewerkt in een onderzoeksvoorstel voor een promotieplek.

Heb je interesse? Stuur een e-mail naar art.dewulf at wur.nl of wieke.pot at wur.nl met een korte motivatie en CV.