News

Katrien Termeer: Via small wins to sustainable circular production system

Published on
September 14, 2020

Small wins

  • Kringlooplandbouw: Via small wins naar een toekomstbestendige kringlooplandbouw
  • Circular agriculture: Via small wins to sustainable circular production system

Hoe kunnen overheden en andere partijen een bijdrage leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke problemen, zoals een transitie naar een nieuw landbouwsysteem? Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde aan Wageningen University, zet in op small wins en doorbreekt taboes.

How can governments and other parties contribute to solving complex societal problems, such as a transition to a new agricultural system? Katrien Termeer, professor Public Administration and Policy at Wageningen University, pleads for small wins with no room for taboos.

See here how !